Порушення зору
Стандарт

З 23 січня діють нові правила подання звітності про активні операції – НБУ

8 лютого 10:12
4
60

 

Звітність про активні операції подають до НБУ такі респонденти:                      - банки України; 
- фінансові компанії, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, визначених у п. 1–4 ч. 1 ст. 29 Закону № 1953, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;
- кредитні спілки.

          Звітність про активні операції містить інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в п. 2, 4–6 ч. 1 ст. 4 Закону № 1953, операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами) та операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, що обліковуються за активними балансовими або позабалансовими рахунками респондента, а також інформацію про боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією.

        Встановлено вимоги до формування звітності про активні операції щодо:
- наборів даних;
- реквізитів звітності про активні операції;
- довідників та їх значень, що використовуються для складання звітності про активні операції.
          Звітність про активні операції подається до НБУ в форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі. Вимоги до формування звітності розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ в розділі «Статистика / Організація статистичної звітності / Реєстр реквізитів звітності про активні операції». 

        Критерії подання звітності. Респондент подає до НБУ звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тис. грн (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника.

        Терміни подання звітності
Банки України, фінансові компанії, кредитні спілки подають до НБУ звітність про активні операції в такі терміни:
- починаючи зі звітної дати 1 липня 2024 року – інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в п. 2, 4–6 ч. 1 ст. 4 Закону № 1953, а також інформацію про боржників та осіб, пов’язаних з боржниками і такими операціями; 
- починаючи зі звітної дати 1 жовтня  2024 року – інформацію в повному обсязі.

            Для забезпечення комфортного переходу учасників ринку до виконання нових вимог НБУ не застосовуватиме заходів впливу за порушення Правил: 
- до банків – на звітні дати 1 липня, 1 серпня та 1 вересня 2024 року;                  - до фінансових компаній – на кожну звітну дату в період з 1 липня до 1 грудня 2024 року;
- до кредитних спілок – на кожну звітну дату в період з 1 липня 2024 року до 1 червня 2025 року.

            Правила затверджені постановою Правління НБУ від 18.01.2024 № 9«Про затвердження Правил подання звітності про активні операції», яка набирає чинності з 23 січня 2024 року.
 

Посилання на публікацію

Також за темою

Оновлено план-графік податкових перевірок на 2024 рік

29 квітня 2024 року на вебсайті ДПС оприлюднено оновлений План-графік проведення документальних планових перевірок платн...
2
16

Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств: зміни, які набули чинності

Державна податкова служба України повідомляє, що 06.02.2024 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07....
2
16

Про зміни до порядку справляння плати за землю з 16 березня

Державна податкова служба надала роз’яснення щодо справляння плати за землю відповідно до положень Закону України ...
2
16